Testen en trainingen

    Beroepskeuzeonderzoek
    Persoonlijkheidsonderzoek: diagnosticerend
    Schoolbelevingsonderzoek
    Loopbaanonderzoek
    Capaciteitenonderzoek
    Persoonlijkheidsonderzoek - signalerend
    Algemene potentieelbeoordeling
    Quick Scan
    Selectieonderzoek
    Onderzoek motivatie,studie- en communic. vaardigh.
    Onderzoek assertiviteit / faalangst / examenvrees
    Training communicatieve vaardigheden
    Training assertiviteit / faalangstreductie
    Training examenvreesreductie
    Sollicitatietraining
    Sollicitatie-helpdesk
    Sollicitatietraining (groepsverband)
    Training dyslexie
    BeroepenoriŽntatie
    Begeleidingstraject orthopedagoog


‹‹ terug | Meer informatie >>