Diagnose

    Quick Scan
    Algemeen Potentieel bepaling
    Assessment techniek
    Assessment administratie
    Persoonlijke profiel analyse (P.P.A.)
    Assessment zorg
    Functiegericht assessment techniek
    Functiegericht assessment zakelijke dienstverl.
    Intake en advies
    Eureka Algemeen potentieelbepaling
    Intredetoets techniek
    Intredetoets administratie
    Loopbaanonderzoek
    Capaciteiten onderzoek
    Eerder verworven competenties (EVC) onderzoek
    Assessment metaal
    Selectie- en geschiktheidsonderzoek
    Loopbaanadvies


‹‹ terug | Meer informatie >>